ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://www.kiklos.info/Haupt-Arzt.html

http://petbirds.gr/forum/f73/

http://www.alop.gr/forum/index.php?topic=80.0

http://www.greekbirdclub.com/viewtopic.php?f=70&t=338

http://www.greekbirdclub.com/viewtopic.php?f=70&t=339

http://www.canarybreeder.net/up/index.php?categoryid=47

http://www.alop.gr/forum/index.php?topic=18.0

http://www.alop.gr/forum/index.php?topic=376.0

http://www.karderines.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=74:2009-08-18-13-11-43&catid=32:health&directory=28

http://www.karderines.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69:2009-08-18-10-42-38&catid=32:health&directory=28

http://www.karderines.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=53:2009-02-17-15-42-12&catid=32:health&directory=28

http://timbrado.forumup.gr/viewtopic.php?t=210&mforum=timbrado

http://timbrado.forumup.gr/viewtopic.php?t=23&mforum=timbrado

http://timbrado.forumup.gr/viewtopic.php?t=96&mforum=timbrado

http://timbrado.forumup.gr/viewtopic.php?t=457&mforum=timbrado

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=08.04.2008,id=6102416

http://www.iama.gr/ethno/


ΞΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://www.peteducation.com/category.cfm?c=15+1829

http://www.peteducation.com/article.cfm … 9&aid=2743

http://www.alternativevet.org/bird-diseases.htm

http://www.petmd.com/bird/conditions

http://www.merckvetmanual.com/mvm/index … 200000.htm

http://www.shirleys-wellness-cafe.com/birds.htm

http://www.chevita.com/en/pigeons/symptoms/index.php

http://www.worldpoultry.net/chickes/diseases/

http://www.petmd.com/bird/topiccenter

http://www.petmd.com/bird/emergency

http://www.merckvetmanual.com/mvm/index … 200000.htm

http://www.holisticbirds.com/pages/chronic1001.htm

http://www.exoticpetvet.net/avian/babies.html

http://www.exoticpetvet.net/

http://exoticpets.about.com/od/diseasesandconditions/

http://www.avianweb.com/diseases.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Bird_diseases

http://www.cdc.gov/healthypets/animals/birds.htm

http://www.birds-online.de/gesundheit/g … kot_en.htm

http://www3.sympatico.ca/davehansen/disease.html

Advertisements