Μια πολύτιμη ηλεκτρονικη βιβλιοθήκη (δημόσια βιβλιοθήκη της κυβερν.  των ΗΠΑ  )

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/herb_All.html#B

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/herbalmedicine.html

αλλά και άλλες εξίσου πολύτιμες ξένες αλλά και Ελληνικές !!

http://abc.herbalgram.org/site/PageServer?pagename=Herbal_Library

http://www.altnature.com/library/

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/82/1/Metaptychiaki15.pdf

http://users.att.sch.gr/gpantakis/?page_id=534

http://www.douni.gr/?section=article&acategory=2&id=177

http://users.att.sch.gr/gpantakis/?page_id=534

http://www.globalherbalsupplies.com/herb_information/

http://www.peoplespharmacy.com/herb-library/index.php

Advertisements