Έτσι πιάνουν τα αγριοπούλια που αγοράζουμε και φυλακίζουμε στα κλουβιά μας!! Ποτέ ξανά πουλάκι που έχει αρπαγεί απο τη μάνα φύση σε κλουβί .Μην τους ενισχύεται πάρα μόνο άν έχουν χαρτιά ότι είναι πουλί γεννημένο καλώς ή κακώς στην αιχμαώσία

Advertisements