Οι φωτογραφίες που ακολουθούν καθώς και οι σύνδεσμοι πάνω απο κάθε μία ,που οδηγούν σε slide shows της αντίστοιχης κατηγορίας πουλιών ,είναι απο την έκθεση της ΕΛΚΕ για το 2010.

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ GLOSTER

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/elke%202010/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ LIZARD

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/lizard%20elke%202010/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ BORDER

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/border/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ FIORINO

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/FIORINO/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ LANCASHIRE

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/LANCASHIRE/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ NORWICH

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/NORWICH/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ YORKSHIRE

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/YORKSHIRE/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ  PADOVAN HUPPE

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/PADOVAN%20HUPPE/?albumview=slideshow

τα ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΣΓΟΥΡΑ του ΠΑΡΙΣΙΟΥ

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/FRISE%20PARISIEN/?albumview=slideshow

Διάφορα είδη  ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

http://s174.photobucket.com/albums/w85/jk21volos/COLOUR%20CANARIES/?albumview=slideshow

το ΚΑΝΑΡΙΝΙ JAPAN HOSO

το ΚΑΝΑΡΙΝΙ SCOTCH FANCY

το ΚΑΝΑΡΙΝΙ  GIBOSO (Kαμπούρικο )

Advertisements